Rendezvényigénylés szabályai

Általános szabályok

Hivatalos versenyt csak a MEOESZ-szel már szerződött egyesület szervezhet. 

Minden szervező 5, azaz öt rendezvény időponttal rendelkezik. A tervezett időpontok igényének bejelentésére minden verseny-, vizsgaszervezőnek az eseményt megelőző év november 8-ig van lehetősége. A bejelentéseket k a obedienceSB@kennelclub.hu e-mail-címre. Felhívjuk a szervező egyesületek figyelmét, hogy a rendezvény igényeket MINDEN ESETBEN szükséges megküldeni a sportbizottság részére is a fent említett e-mail címre.  

Amit a pályázatnak tartalmaznia kell: 

  • tervezett versenyek/vizsgák időpontjai (január 1-től december 31-ig)
  • a rendezvény jellege (verseny vagy vizsga)
  • helyszín megnevezése (pontos cím)
  • a vizsgára/versenyre való jelentkezés módja (online esetén pontos link, e-mail cím), a rendezvény felelősének elérhetősége (e-mail, telefon…stb.). Ezen információknak mindenki által elérhetőnek kell lennie, és leadásának határideje a rendezvényre való jelentkezés megnyitásának napja.  

Tájékoztató jelleggel kérjük, hogy küldjék meg az események leírását:

  • verseny-, vizsganapok száma
  • ringek száma
  • a helyszín és a talaj, valamint a zárt és nyitott akadályok képes illusztrációja
  • pálya mérete (hossz x szélesség) 

A rendezvény összesítőt 8 napon belül elektronikusan meg kell küldeni a obedienceSB@kennelclub.hu e-mail címre. 

A tervezett teljesítménybírók, valamint segédbírók megnevezését a rendezvény előtt 1 hónappal elegendő megküldeni.

A bírók, segédbírók kikérése a MEOESZ-en keresztül történik, azt a rendezvény szervezői kötelesek intézni. 

Felhívjuk a tisztelt szervezők figyelmét, hogy az aktuálisan érvényben lévő Obedience szabályzat a www.obedience-sportbizottsag.hu oldalon található meg a Szabályzatok menüpont alatt. 

Igényelt dátumok egybeesése esetén a MEOESZ OSB az érintett felek számára lehetőséget kínál a felek számára közösen előnyös megoldást találni. 

A hivatalos verseny-, vizsganaptárt a leadott igények alapján a MEOESZ Obedience Sportbizottság állítja össze, melyet továbbít véglegesítésre a MEOESZ részére.

Rendezvények időpontjának módosítására, valamint új időpont kikérésére év közben is van lehetőség, amennyiben az nem ütközik egy már korábban leadott dátummal. Az új verseny időpont kikérésénél kérjük, hogy vegyék figyelembe, hogy a dátuma min. 2 héttel legyen a már meglévő verseny előtt, vagy után. Szeretnénk felhívni a tisztelt szervező egyesületek figyelmét, hogy az év közben kikért, vagy módosítani kívánt rendezvény igényt MINDEN ESETBEN a sportbizottságnak is szükséges megküldeni a obedienceSB@kennelclub.hu e-mail címre. 

MEOESz Obedience Sportbizottság